Qui Som?

Som uns agrupaments d'escoltisme catòlic pertanyent a la Unió Internacional de Guies i Scouts d'Europa de la Federació de l'Escoltisme Europeu i concretament a l'Associació de Guies i Scouts d'Europa a Catalunya dintre de l'Associació Espanyola de Guies i Scouts d'Europa.

La UIGSE-FSE és una associació privada internacional de fidels de dret pontifici dotada amb la personalitat jurídica. L'AEGSE és una associació privada de fidels reconeguda per la Conferencia Episcopal Espanyola.

Oferim un complement educatiu per a les famílies de Barcelona i rodalies, en el si de la natura, en un marc cristià i amb una fórmula pedagògica centenària: l'escoltisme de Baden Powell.

El fi fonamental de l'Associació serà formar joves mitjançant la pràctica de l'Escoltisme tradicional de Baden Powell sobre les bases cristianes que són el fonament de la comuna civilització europea. Aquestes bases es desenvoluparan mitjançant el foment de la vida perfecta, la promoció de doctrina cristiana, activitats d'apostolat i iniciatives per a l'evangelització.

Els principis i mètodes de l'Associació es fonamenten en cinc principis: salut, formació del caràcter, servei, sentit del concret i sentit de Déu. Si els quatre primers apuntaran a formar una persona físicament robusta, de caràcter ben temperat, consagrada al servei dels altres i tècnicament capacitada, l'últim, la recerca de Déu viu, serà la fi suprema de la formació Guia i Scout.

Les activitats pròpies de l'Associació, com a mètode d'educació actiu complementari a la família i a l'escola, seran: activitats mediambientals, urbanes, culturals, esportives, educatives, religioses i de voluntariat social.

L'Associació serà de confessió catòlica i plantejarà tots els seus actes i decisions segons les regles d'aquesta fe i els seus costums, en filial comunió amb els seus bisbes i participarà amb corresponsabilitat en els organismes i programes que promoguin l'evangelització i la pastoral de joventut, a més, facilitarà el compliment de les facultats canòniques de l'autoritat eclesiàstica en el coneixement i confirmació si escau del nomenament de consellers religiosos i en les informacions preceptives dels nomenaments dels seus directius a la Secretaria General de la Conferència.

Alguns joves no cristians poden ser admesos excepcionalment en les unitats, a condició que els seus pares acceptin per endavant reconèixer el caràcter confessional del grup. Ningú no pot pronunciar la promesa escolta o guia si no ha estat batejat. De vegades es pot admetre a la promesa a un escolta o una guia compromesa en la formació catecumenal acollint-se al baptisme de desig."

La FSE i per tant l'Associació, conceben l'escoltisme com un mitjà d'apostolat en l'Església, per tant no veu la utilització del mètode escolta com un fi en si mateix sinó com un instrument per a la formació d'homes i dones autèntics.

L'Associació practica l'escoltisme tradicional sobre les bases establertes per Baden Powell, interpretades cristianament i acollint plenament l'herència dels fundadors de l'escoltisme catòlic. El text de la Llei, de la promesa, els principis, i el cerimonial formen part d'aquesta herència.

La FSE considera l'escoltisme masculí i el guidisme femení com dos experiències i aplicacions diverses del mateix mètode educatiu escolta. Per raons essencialment educatives i per respecte a la vocació de cada un, les associacions de la FSE opten per l'educació separada dels seus membres. Així, acullen als nois i les noies en unitats diferents, amb activitats separades per als dos sexes, encara que hi ha alguns moments de trobada. Les Guies i Scouts d'Europa exclouen tota forma de promiscuïtat en les unitats i, sempre evitant les separacions artificials, consideren que l'educació dels nois i de les noies ha de ser efectuada en estructures diferents reflectides en dues seccions en l'ordre pedagògic. Per contra, en l'ordre associatiu, constitueixen un moviment únic en el seu esperit i la seva gestió.