Materials‎ > ‎Tècnica‎ > ‎Varis‎ > ‎Materials Varis‎ > ‎

La Promesa

17 de nov. 2010, 13:43 publicada per Bernat Balsells

Aquest és el diàleg que manté l'aspirant a scout amb el Cap de la seva unitat, en preséncia dels seus companys, amics i parents. L'edat habitual per fer la Promesa és 12 anys, poc després d'incorporar-se a la Patrulla; els adults la fan igualment quan s'incorporen al Moviment, a qualsevol edat. Per les Guies tot és igual, només canviant la paraula "scout" per "guia". S'ha d'escollir un lloc obert, bonic i tranquil, que permeti al assistents formar un quadrat.


Cap: Què vols?

Aspirant: Arribar a ser scout d'Europa (i servir com a cap [si és un adult]).

Cap: Per què ?

Aspirant: Per aprendre a servir millor Déu i el meu proïsme.

Cap: Quin avantatge material n'esperes ?

Aspirant: Cap.

Cap: Quina és la primera obligació del Scout?

Aspirant: La bona acció diària.

Cap: Quines són les tres virtuts principals?

Aspirant: Lleialtat, abnegació i puresa.

Cap: Coneixes la llei i els principis dels Guies i Scouts d'Europa ?

Aspirant: Sí, els conec.

Cap: Recitem junts els principis.

Aspirant i tots:

- El deure del Scout comença a casa seva.

- Fidel a la seva pàtria, el Scout és per a l'Europa unida i fraterna.

- Fill de la Cristiandat, el Scout és digne de la seva fe: treballa per establir el Regne de Crist a tota la seva vida i al món que l'envolta.

Cap: Promets observar la llei i els principis?

Aspirant: Sí, pel meu honor.

Cap: Saps que el teu honor és pertànyer al Crist, ser fidel al teu país, els teus pares, els teus caps, els teus companys; i tenir només una paraula, en la que tots puguin confiar?

Aspirant: Sí, cap, ho sé. Es podrà confiar en la meva paraula Scout.

Cap: Quant de temps estàs disposat a servir ?

Aspirant: Sempre, si Déu vol.

Cap: Doncs ja que la Cort d'Honor a decidit de confiar en tu, t'admetem a pronunciar la teva promesa. Però, com que ets un cristià que ha rebut al baptisme el nom de... (mencionar aquí el nom de l'Aspirant), rebràs abans la benedicció de Déu. (L'aspirant s’agenolla davant el Conseller Religiós, que el beneeix tot dient :)

C.R.: Que la Mare de Déu et vingui en ajuda, i que la benedicció de Déu tot poderós, Pare, Fill i Esperit Sant, davalli sobre tu i hi romangui per sempre. (Sols l'aspirant fa el signe de la creu, la tropa no es descobreix. Fa la salutació scout i posa la mà esquerra sobre l’ast del Baussant, que estarà horitzontal davant d’ell)


Cap: Guies i Scouts, saludeu! (els que són scouts fan la salutació)

Aspirant: Pel meu honor, amb la gràcia de Déu, prometo

- servir del meu millor Déu, l'Església, la meva pàtria i Europa,

- ajudar el meu proïsme en totes les circumstàncies,

- i complir la Llei Scout.


Cap: D'ara endavant, tu formes part de la gran fraternitat scout. (L'aspirant s'apropa. El Cap li posa la boina a la qual ha estat prèviament fixada la creu de promesa beneïda i el saluda. L'aspirant recula un pas, saluda els caps i es torna per encaixar la mà del seu Cap de Patrulla. Tots dos es giren cap a la tropa. El Scout saluda per primera vegada la tropa, que li torna la salutació. Després acompanyat del seu Cap de Patrulla, torna al seu lloc. El Cap entona el Cant de la Promesa.)


Comments