Història

Baden Powell

A principis del segle XX, Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell, al final de la seva carrera militar en el si de
l'imperi Britànic, i preocupat per l'educació en valors dels joves de la seva pàtria, va començar a intuir i
desenvolupar l'escoltísme tradicional:

1899 Confiant en nois de 12 anys, Baden Powell aconsegueix resistir un setje de 217 dies a Mafeking.

1907 Primer campament escolta a l'illa de Brownsea. Escriu el llibre bàsic: "Escoltisme per a nois".

1920 Primer Jamboree (trobada) mundial.

1941 Mort de Baden Powell: "Voldria dir-vos uns mots de comiat. Jo crec que Déu ens posà en aquest món per ser felicos i gaudir de la vida. Procureu deixar aquest món una mica millor de com l'heu trobat. Estigueu sempre a punt i Déu us ajudarà."

Escoltisme católic

Al Pare Jacques Sevin, jesuïta francès, l'hi agradà la idea de l'escoltisme, i després de successives trobades amb Lord Baden Powell, introduí el catolicisme en el mètode i ho proposa als bisbes de França. El 1920, es funda "Scouts de França", sota la seva influència.

Als països de tradició catòlica sorgiren iniciatives escoltes obertament catòliques, al costat de les no confessionals. Tal va ser el cas particular de Bèlgica amb el professor Jean Corbisier, d'Itàlia amb Mario di Caperna, de Catalunya amb mossèn Antoni Batlle, i sobretot a França amb el Pare Jacques Sevin, a qui podem considerar com el fundador de l'escoltisme catòlic.

Federació de l'Escoltisme Europeu

La imatge de l'escoltísme després de la II Guerra Mundial estava en crisi. Els fundadors de Guies i Scouts de Europa persegueixen reconstruir una Europa fraternal. Destacant l'herència sempre actual transmesa pel Pare Sevin, ho fan progressar i l'obren a la dimensió europea i les altres confessions cristianes no catòliques.

1956 L'1 de novembre uns 50 caps alemanys i francesos, es reuniren a Colònia. N'hi havia de catòlics, protestants i ortodoxos. Després de tres dies de treball es redactà un text que comença amb el següent enunciat: "Es funda sota el nom de 'Federació d'Escoltisme Europeu' una associació escolta internacional composta per associacions nacionals amb la finalitat de practicar l'escoltisme de Baden Powell, en el marc de la idea europea i les bases cristianes que postulen el desig d'una Europa unida". La Federació adoptà com a emblema oficial una creu de Malta de 8 puntes amb una flor de Lis daurada al centre. No va ser una elecció a l'atzar, ja que va ser escollida en el dia de Tots Sants, dia en què l'Església proclama solemnement a tota la terra les 8 benaurances, simbolitzades per les 8 puntes de la creu de Malta.

1957 Es redactà el Directori Religiós. El seu article 1 diu: "L'organisme fundat amb el nom de Federació d'Escoltisme Europeu reconeix el ple valor de la fe cristiana i situa el conjunt de les seves accions i decisions seguint les normes de aquesta fe". En un altre apartat: "El primer deure dels caps és el d'afavorir la vida espiritual d'aquells que dirigeixen, vetllant perquè assisteixin als oficis religiosos segons les normes de cada confessió". "Que hi hagi sempre un testimoni, un gran respecte i una gran confiança amb els ministres del culte. Que se'ls doni tota facilitat per al compliment del seu ministeri en els campaments i a les unitats. Que nois i noies siguin animats a recórrer a ells en les seves dificultats espirituals i morals". Aquestes línies han estat escrites molt abans del 
Concili Vaticà II per joves caps, que trenta anys abans de l'exhortació apostòlica de Joan Pau II, "Christifideles laici" (del 30 de novembre de 1988) havien pres consciència del lloc i del paper de els laics en l'Església.

1962 Perig Géraud-Keroud i la seva dona Lizig s'adhereixen a l'Associació francesa de la FSE. En pocs anys saben imprimir al moviment una ànima. Quan el matrimoni es retira de les seves funcions la FSE té 50.000 membres. Aquestes consideracions permeten afirmar que són ells els veritables fundadors i la FSE.

1963 Es revisa el Directori Religiós i s'integra una gran part de la Carta de l'Escoltisme Catòlic, promulgada per la Santa Seu el 13 de juny del 1962.

1965 Es signa la "Carta dels principis naturals i cristians de l'escoltisme europeu".

1973 La FSE realitza un pelegrinatge a Roma per l'any Sant. El Sant Pare, Pau VI, expressa públicament la seva satisfacció i el seu suport a l'obra i acció de la FSE.

1975 Neix l'associació canadenca.

1976 Es refunda l'associació catòlica alemanya. Es funden les associacions italiana i luxemburguesa. Es redacten uns nous estatuts federals establint el caràcter catòlic de la Federació, que continua sent oberta ecumènicament a les altres confessions cristianes segons les condicions fixades pel Directori Religiós.

1977 Es funden l'associació evangèlica alemanya i l'associació Suïssa.

1978 Es funden l'associació portuguesa i espanyola.

1984 Es celebra a Châteauroux (França) el primer Eurojam amb 5.000 guies i scouts vinguts de tota Europa.

1990 Després de la caiguda del mur i dels règims comunistes, neixen les associacions de l'Europa de l'Est. És el cas de l'associació hongaresa.

1991 Neix l'associació romanesa.

1992 Neix l'associació lituana.

1994 Amb l'ocasió del segon Eurojam organitzat a Viterbo (Itàlia), Joan Pau II rep en audiència a la basílica de Sant Pere a 7.500 guies i scouts vinguts de tot Europa i Canadà, i els dirigeix un important discurs que representa un punt fonamental en la vida de la Federació i del qual emanen les línies d'acció per a tota la FSE.

1995 L'associació escolta catòlica polonesa anomenada Zawisza, fundada clandestinament el 1982, s'adhereix a la FSE.

2003 Es celebra a Zelazko (Polònia) el tercer Eurojam.

2007 Implantació dels primers agrupaments a Catalunya, Beat Pere Tarrés i Santa Maria del Remei, a Barcelona. Creació de la Regió de Catalunya dins l'associació espanyola.

2009 Implantació dels agrupaments d'Igualada.

2014 Es celebra a Metz (França) el cuart Eurojam amb 10.000 guies i scouts vinguts de tot Europa.